You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2023, 17 marca - Warszawa

STARZENIE - NOWA PERSPEKTYWA

NAUKA A TRENDY SPOŁECZNE

Zobacz

Informacje od organizatora


Współorganizator konferencjiSprawdź co dzieło się na konferencji w 2023 roku
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Informacje o II edycji konferencji
NAOS Scientific Rendez-Vous

będzie opublikowana za:

00
dni
00
godziny
00
minuty
00
sekundy

Prelegenci / 2023

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat

Socjolog, specjalizuje się w socjologii zdrowia i medycyny oraz promocji zdrowia. Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła

Kardiolog prewencyjny. Prowadzi badania nad nowymi biomarkerami chorób sercowo-naczyniowych i genetycznym podłożu odpowiedzi na leki.


PhD Greta Faccio

Biolog, z tytułem doktora genetyki. Pasjonująca się badaniami nad produktami kosmetycznymi i tym, jak mogą poprawić jakość życia.


MSc Isabelle Benoit

Naukowiec-chemik, ekspert przemysłu kosmetycznego, wieloletni Dyrektor ds. Nauki i Innowacji, obecnie dyrektor ds. badań w NAOS Aging Science.


dr n. med. Małgorzata Maj

Dermatolog, zajmująca się m.in. chorobami alergicznymi skóry, wczesną diagnostyką stanów przednowotworowych i nowotworów skóry.
dr hab. Anna Piotrowska

Autorka wielu prac badawczych i ponad stu publikacji naukowych. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Chemii i Biochemii na AWF w Krakowie.


mgr Dorota Witkowska

Kosmetolog, zajmująca się kosmetologią holistyczną przeciwstarzeniową, korneoterapią, kosmetologią w chorobach onkologicznych, terapią blizn.dr n. med. Anna Domaszewska-Szostek

Epigenetyk, biotechnolog. Autorka wielu publikacji naukowych oraz wykonawca licznych grantów badawczych. Adiunkt w Zakładzie Epigenetyki Polskiej Akademii Nauk.

Zadaniem rady jest nadzór na tym, aby program odpowiadał potrzebom środowiska, dla którego jest tworzony, zarówno pod względem treści, jak i formy przekazu. Do uczestnictwa w radzie zostali zaproszeni eksperci z różnych dziedzin zarówno ze środowisk naukowych, jak też medycznych czy farmaceutycznych.
W skład Rady Programowej wchodzą:

Studia medyczne ukończyła w 1985r na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1990 roku uzyskała stopień doktorski. Studiowała także w Bonn i Kolonii. W 1990 odbyła 2-miesięczny staż w Food and Drug Administration (FDA) i National Institutes of Health w Bethesda w Stanach Zjednoczonych. W następnym roku przez trzy miesiące przebywała na Uniwersytecie w Liège. Przez kolejne dwa lata praktykowała w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii. W 1994 uzyskała specjalizację II stopnia. W 1995 uzyskała tamże habilitację na podstawie pracy Rola transformującego czynnika wzrostowego w patogenezie twardziny układowej. W 2001 uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Od 1998 do 2014 kierowała Kliniką Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a w 2014 stanęła na czele Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, także ordynatorka Kliniki Dermatologicznej. Od 1 października 2019 prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM. W 2009 rozpoczęła pracę na stanowisku profesora także w Zakładzie Neuropeptydów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

Prof. Lidia Rudnicka jest klinicystką, ekspertką w zakresie chorób włosów, chorób autoimmunizacyjnych i nowotworów skóry. Współtwórczyni metody diagnostycznej w dermatologii – trichoskopii. Autorka przeszło 200 artykułów i rozdziałów książek, głównie na temat nowych technik diagnostycznych w dermatologii, nowotworów skóry, chorób włosów, układowych chorób tkanki łącznej, zarządzaniem jednostkami sektora ochrony zdrowia. Twórczyni i redaktorka naczelna Journal of Dermatological Case Reports oraz zastępczyni redaktora naczelnego Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Przewodnicząca rady redakcyjnej czasopisma Dermatologia (2008–2011). Wypromowała siedem doktorek, m.in. Irenę Walecką- Herniczek i Adrianę Rakowską.

Działa w szeregu towarzystw naukowych, m.in. American Academy of Dermatology, European Academy of Dermatology, International Dermoscopy Society i European Hair Research Society. W latach 2004–2008 sekretarz, a od 2016 prezeska Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Prof. Lidia Rudnicka obejmowała stanowiska związane ze zdrowiem publicznym. Od 1999 do 2000 była Głównym Inspektorem Sanitarnym. Od 1999 do 2002 jako zastępczyni dyrektora Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawowała nadzór nad 13 szpitalami i 7 sanatoriami. Od 2002 do 2004 była doradczynią Prezesa Rady Ministrów do spraw organizacji ochrony zdrowia. W ramach działalności popularyzującej wiedzę w latach 2001–2008 organizowała akcję propagującą profilaktykę i wczesne rozpoznawania czerniaka skóry Czerniak-Stop. Wyróżniana wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie portalu Puls Medycyny – 40. miejsce za 2018, 78. miejsce za 2019.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracownik i konsultant wielu firm kosmetycznych, w latach 1994- 2009 pełniła funkcję konsultanta ds. kosmetyków do włosów w firmie Henkel Polska.

W latach 1997-2010 współpracowała z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, prowadząc wykłady na specjalności Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków oraz na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna. Pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Wieloletni redaktor i członek zespołów redakcyjnych czasopism branżowych (Wiadomości PTK, Cosmetology Today, SOFW-Journal Edycja Polska).

Od 2002 roku jest wykładowcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Współpracuje z litewskim Centrum oceny jakości szkolnictwa wyższego (SKVC – Centre for Quality Assessment in Higher Education). Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Należy do grona twórców Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2003-2014 pracowała w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a od 2014 roku jest asystentem i wykładowcą w Klinice Dermatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach działalności klinicznej i naukowej zajmuje się m.in. chorobami alergicznymi skóry, wczesną diagnostyką stanów przednowotworowych i nowotworów skóry z wykorzystaniem nowoczesnych nieinwazyjnych metod obrazowania skóry, takich jak dermoskopia, wideodermoskopia i ultrasonografia.

Swoje umiejętności doskonali na kursach, szkoleniach i kongresach w Polsce oraz na świecie. Autorka i współautorka publikacji naukowych i doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych w zakresie dermatologii, alergologii i dermatologii estetycznej. Jest jednym z autorów „Analizy przypadków klinicznych w Alergologii” z 2018r. i 2022r. PZWL oraz monografii anglojęzycznej „Atlas of Trichoscopy” wydanej przez Springer-Verlag w 2012 roku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopowego (IDS), Międzynarodowego Towarzystwa Trichoskopowego (ITS), American Institute of Ultrasound in Medicine, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Od 2017r. jest sekretarzem i członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, biotechnolog, adiunkt w Zakładzie Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie naukowo skupia się na badaniach procesu starzenia człowieka.

Autor wielu publikacji naukowych, stypendysta licznych grantów badawczych. Staże naukowe odbyła m.in. na Uniwersytecie Blaise Pascal we Francji, staże podoktorskie na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Illinois w USA. Prowadziła prace badawcze i prezentowała swoje wyniki m.in. w USA, Indiach, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech.

Jest stypendystką Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators” oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Interesuje się długowiecznością i wpływem wyborów życiowych na długość i jakość życia.

Farmaceuta i dziennikarz. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Redaktor naczelny serwisu oraz magazynu MGR.FARM - czołowego polskiego medium branżowego dla farmaceutów. Twórca kanałów na YouTube "Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia” oraz „Kwadrans z farmacją". Autor setek artykułów o tematyce farmaceutycznej i poruszającej zagadnienia związane z rynkiem aptecznym. 

W 2014 roku otrzymał tytuł Anioła Farmacji, a w 2019 roku tytuł Lidera Farmacji w plebiscycie Lider Ochrony Zdrowia. Za rok 2022 nagrodzony wyróżnieniem w konkursie „Lider Roku w Ochronie Zdrowia” (Media i Public Relations) oraz I nagrodą w konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku (kategoria Internet).

Wykładowca studiów podyplomowych "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz „Marketing na Rynku Farmaceutycznym” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 

Lokalizacja